ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
για την ανάλυση της επιχειρηματικότητας

Η Διαδικτυακή Πύλη του Συστήματος παρέχει πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να κατανοήσουν τη φύση, τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις τάσεις εξέλιξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αττική.

σημείο σε χάρτη
Ο στόχος του Συστήματος είναι η Χωρική Ανάλυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΕΒΕΑ. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν υφιστάμενα δεδομένα του ΕΒΕΑ, της ΕΛΣΤΑΤ και του ΓΕΜΗ μέσω μιας πολυεπίπεδης χωρικής ανάλυσης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

εικόνα επιχειρηματική ευφυΐας
Ο στόχος του Συστήματος είναι η παροχή μεγάλου όγκου δεδομένων επιχειρήσεων για τη λήψη κρίσιμων κρίσιμων αποφάσεων. Στις δυνατότητες του Συστήματος περιλαμβάνονται η ανάλυση δεδομένων των επιχειρήσεων, η δυναμική υποβολή ερωτημάτων και παραγωγή αναφορών και η παρουσίαση αποτελεσμάτων με τη χρήση μοντέρνων οπτικοποιήσεων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
εικονικός βοηθός εβεα
Προηγμένη εφαρμογή συνομιλίας (chat) βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει το ρόλο του ψηφιακού βοηθού, κατανοεί με χρήση μηχανικής εκμάθησης το νόημα των ερωτημάτων και δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις